Doporučujeme | Sjezdové lyže | Jízdní kola a cyklo | Automatické závlahy | Zahradní technika | Záchrana dat | Tažná tyč


Obchodní podmínky

Hlavní stránka - Základní informace - Obchodní podmínky

Objednávka vytvořená prostřednictvím naší e-sběrny je považována za závaznou. Je nutné korektně vyplnit všechny požadované údaje, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla . O učiněné objednávce je zákazník informován e-mailem.

Dodací lhůta běží od okamžiku doručení potvrzení objednávky zpět zákazníkovi (el. poštou). Zakázka je vyexpedováno do 24 hodin.O průběhu zpracování a expedování zakázky budete průběžně informováni (el.poštou).Vyz­vednutí zakázky je možné kdykoliv v rámci otevírací doby provozovny. Veškeré časové lhůty se vztahují na pracovní dny – např. zakázka podaná v pátek odpoledne bude zpracována v pondělí.

Platbu lze provést několika způsoby.Hotově při vyzvednutí na provozovně,poštou na dobírku nebo bankovním převodem na účet u K.B.a.s.27–93912802­57/0100,jako variabylní symbol uveďte číslo objednávky.Jakmile bude částka připsána na účet,fotografie budou odeslány. Požadujete li fakturu ja třeba v průběhu objednávky v kroku tři označit,požaduji fakturu.Dodavatel je plátcem DPH.

Reklamace-objednavatel je povinen zakázku ihned po převzetí překontrolovat a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat zpracovatele. K reklamaci je nutné předložit kompletní neporušenou zakázku včetně dokladu o zaplacení . O reklamaci bude rozhodnuto ihned nebo u složitějších případů do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná k odbornému posouzení vady. O rozhodnutí o reklamaci je zákazník vyrozuměn e-mailem. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Ochrana osobních údajů-všechny uvedené osobní údaje odběratele vč. e-mailové adresy slouží pouze pro komunikaci dodavatele s odběratelem ve věci příslušné objednávky. Dodavatel prohlašuje, že data nebudou poskytnuta třetím stranám, ani využita pro reklamní účely provozovatele.